english

Nemzetközi tanulmányok alapszak

Nemzetközi Tanulmányok alapszak

Képzési idő: 6 félév
Helyszín: Kőszeg
A képzés nyelve: angol
A képzés formája: nappali

Megszerzendő kreditek száma: 180 kredit
Szerzett képzettség: Nemzetközi kapcsolatok szakértő
Kezdés: 2022. szeptember, 2023. február
Jelentkezési határidő: őszi félévre február 15., tavaszi félévre november 15.

 

Felvi.hu jelentkezés

 

Kiknek ajánljuk?

Azoknak, akik érdeklődnek a gazdaság, a politika és társadalomtudományok komplex problémái iránt, akiknek fontos lokális, regionális és globális összefüggések megértése, illetve akik a nemzetközi kommunikáció gyakorlatát (diplomácia, protokoll, tárgyalástechnika) is elsajátítanák.

A képzés célja

A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzés fő moduljai

  • Szociológia
  • Közdazdaságtan
  • Jogi alapismeretek
  • Nemzetközi szervezetek
  • Kelet-Közép-Európa és az EU
  • Politikatudomány

 

Jelentkezési feltételek

A felvi.hu-n megadott feltételek szerint.


További információ

Pannon Egyetem Kőszegi Kampusz
Raposa Veronika tanulmányi ügyintéző
Cím: 9730 Kőszeg, Chernel utca 14.
Tel: (94) 200-535
E-mail: admissions@pek.uni-pannon.hu