english

Kulturális Örökség Menedzsment és Fenntartható Fejlődés

Kulturális Örökség Menedzsment és Fenntartható Fejlődés
Szakirányú továbbképzési szak

Képzési idő: 4 félév
Helyszín: Kőszeg
A képzés nyelve: angol
A képzés formája: levelező
Térítési díj: 300.000 Ft/félév
Szerzett képzettség: Kulturális örökségmenedzser és fenntartható fejlődés szakreferens
Kezdés: 2018. február, 2018. szeptember
Jelentkezési határidő: 2018. tavaszi félévre: 2017. noveber 15.

2018. őszi félévre: 2018. május 30.

A jelentkezés feltétele: legalább alapképzésben szerzett oklevél bármely képzési területen

Kiknek ajánljuk?

Azoknak, akik érdeklődnek a kulturális örökség komplex elméleti összefüggései, a fenntartható turizmus gyakorlata és a kulturális örökség menedzselésének kihívásai és lehetőségei iránt.

A képzés célja

A kulturális örökség menedzsment és fenntartható fejlődés szakirányú továbbképzési szak olyan elméleti és gyakorlati szakembereket képez, akik nem csupán a kulturális örökség védelmét, hanem annak fenntarthatóságát és hasznosítását is szem előtt képesek tartani A képzés interdiszciplináris, az oktatott tárgyak lefedik a kulturális örökség, a menedzsment és fenntartható fejlődés tudásanyagát.


Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

- a kulturális örökségről való gondolkodás története
- a kulturális örökség elmélete
- a kulturális örökség gazdaságtana
- a kulturális örökség kezelésének jogi háttere
- a kulturális örökség védelmének technikái
- a kulturális örökség menedzsment szervezeteket és finanszírozásuk
- örökség-interpretáció módszerei
- világörökségi helyszínek, az örökségturizmus ágazatai
- a projekt- és fenntartás menedzsment
- marketing és kommunikációs technikák
- a fenntartható fejlődés elvei a gazdasági folyamatok és a környezetvédelem kapcsán
- a fenntartható társadalom, gazdaság és környezet koncepciója
- a kulturális örökség szerepe a gazdaságban és az életminőségben
- a kulturális örökség adekvát menedzselése a globalizálódás kontextusába
- a kulturális örökség értékelése a költség-haszon elemzésben

Felvételi feltételek

A kulturális örökség menedzsment és fenntartható fejlődés szakirányú továbbképzési szakra olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik közgazdasági, illetve bölcsészettudományi alapszakos diplomával, és magas szintű angol nyelvtudással rendelkeznek.
2017 őszi félévére való jelentkezés határideje: 2017. június 15.

Jelentkezési feltételek

A beiratkozást megelőzően megszerzett alapszakos diploma;
Angol nyelvtudás;
Hiánytalan pályázati csomag.


HOGYAN KELL JELENTKEZNI?

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

1. kitöltött jelentkezési lap (letölthető itt)
2. önéletrajz (amely tartalmazza a tanulmányokat, a szakmai érdeklődést és szakirányú tapasztalatokat)
3. egyetemi oklevelek fénymásolatai (eredeti és fordított példány)
4. leckekönyv (eredeti és fordított példány)
5. angol nyelvismeretet igazoló nyelvvizsga bizonyítvány, vagy egyéb angol nyelvismeretet igazoló dokumentum
6. 2 darab aláírással és pecséttel ellátott ajánlólevél egyetemi oktatók részéről
7. motivációs levél
8. igazolványkép

További információ

Pannon Egyetem Kőszegi Kampusz
Raposa Veronika tanulmányi ügyintéző
Cím: 9730 Kőszeg, Chernel utca 14.
Tel: (94) 200-535
E-mail: admissions@pek.uni-pannon.hu

Letölthető információs anyag (angol)

PDF